Wednesday, 7 May 2014

MODUL AKTIVITI KERUBUNG TERBANG (FLYING FOX)
AKTIVITI          :           KERUBUNG TERBANG (FLYING FOX)
TEMPAT          :           Pokok dalam hutan di Pusat Kokurikulum Negeri Sarawak
BIL PESERTA    :           20 orang
MASA              :           2 Jam
PERSONEL       :           8 orang
OBJEKTIF         :           Peserta dapat melaksanakan aktiviti Flying Fox dengan selamat dan berkesan.
PERALATAN     :           a) Lanyard                   10 unit
                                    b) Full body harness    10 unit
                                    c) Sling                                    7 unit
                                    d) Carabiner                7 unit
                                    e) Sarung tangan        12 unit
                                    f) Helmet                     10 unit
                                    g) Ground Sheet          1 unit
                                    h) Tali break                2 unit               20m
                                    i) Tali Utama (kermantel semistatic) 2 unit 150m
PELAKSANAAN AKTIVITI FLYING FOX
BIL
FASA
HURAIAN
CATATAN
1
FASA SEBELUM
1.1  Mengumpul maklumat kumpulan sasaran yang akan menjalankan aktiviti

1.2 Mengenalpasti tenaga Jurulatih dan
       tugasan

1.3 Tinjauan lokasi aktiviti
1.4 Mengenalpasti dan menyenaraikan alatan
       yang diperlukan

1.5 Membuat pesanan alatan kepada
pegawai logistik
1.6 Membuat pemasangan tali utama
1.7 Membuat penyediaan dan pemeriksaan
      awal sebelum aktiviti.1.7 Membuat ujian dan melakukuan
      pembetulan jika terdapat masalah pada
     alatan yang dipasang.
1.8 Laporan tentang persediaan kepada
       Komanden Kem

1.1.1 Mengenalpasti, bilangan, jantina, kaum
          dan umur peserta

1.2.1 Berubah mengikut bilangan peserta
          (minimum 7 orang)

1.3.1 Membuat tinjauan tapak lokasi aktiviti yang
          sesuai.
1.3.2 Pokok tempat ikatan anchor mestilah baik
          dan kukuh
1.3.3 Kecerunan yang sesuai
1.3.4 Jarak perlu bersesuaian dengan panjang tali.
1.3.5 Pelantar pelepasan yang sesuai
1.3.6 Tempat melakukan pendaratan mestilah baik

1.4.1 Senaraikan alatan yang diperlukan untuk
          pemasangan dan pemakaian

1.5.1 Membuat permohonan alatan kepada
          pegawai logistik seperti yang telah
          disenaraikan.
1.5.2    Membuat pemeriksaan alatan supaya
             selamat digunakan

1.6.1 Memasang kabel/tali  utama pada bahagian
          atas anchor dan bahagian bawah anchor pada
          pokok yang telah dikenalpasti.

1.6.2 Menegangkan tali utama mengikut
          Kesesuaian yang dikehendaki.

1.6.2 Ketua aktiviti menguji ketegangan tali utama.

 1.7.1 Membuat penyeliaan keselamatan menara
          dan pemasangan tali keselamatan untuk
          jurulatih dan peserta.
1.7.2 Memeriksaan keadaan tali utama dan
          keselamatannya.
1.7.3 Memeriksa bahagian atas anchor dan
          bahagian bawah anchor.


1.7.1 Membuat ujian kepada alatan yang dipasang
          dan kelenturan tali.
1.7.2 Membuat pengubahsuaian jika ada sebarang
          kesilapan pada pemasangan dan keutamaan
          diberikan kepada yang melibatkan
          keselamatan peserta dan jurulatih

1.8.1 Ketua jurulatih akan melaporkan keadaan
          semasa kepada Komanden Kem sebelum
          memulakan aktiviti.

1.      Keselamatan lokasi


1.      Keselamatan alatan1.  Menggunakan borang
     pengeluaran alatan dpd
     pegawai logistik.
1. Jurulatih bergayut pada tali dan
     pastikan buntut tidak
     mencecah bumi.2
FASA SEMASA
2.1 Pembahagian tugas jurulatih dan taklimat
      oleh ketua aktiviti


2.2 Menerima peserta dan laporan daripada
      ketua kumpulan

2.3 Membaca doa


2.4 Taklimat perlaksanaan aktiviti


2.5 Menetapkan giliran kumpulan
       menjalankan aktiviti

2.6 Tunjukcara oleh jurulatih

2.1.1 Ketua Jurulatih membahagikan tugas
          mengikut lokasi dan menyampaikan taklimat.


2.2.1 Menerima peserta, mengenalpasti tahap
          kesihatan dan kemampuan peserta.

2.3.1 Wakil peserta membaca doa sebelum aktiviti
         dijalankan

2.4.1 Wajib berpakaian sukan dan berkasut
2.4.2 Peserta hendaklah patuh kepada arahan
          Jurulatih
2.4.3 Tidak dibenar melakukan sebarang tindakan
           tanpa arahan daripada jurulatih.

2.4.3 Peserta perempuan yang berambut
          panjang mesti diikat kemas, manakala
          yang memakai tudung hendaklah
          masukan tudung ke dalam baju.

2.5.1 Peserta diberikan giliran untuk menjalankan
         aktiviti supaya aktiviti dapat berjalan dengan
         lancar

2.5.2 Jurulatih mengagihkan peralatan kepada
          peserta mengikut giliran

2.5.3 Alatan yang dipakai diperiksa oleh jurulatih
          sebelum berlepas


2.6.1 Jurulatih menunjukkan cara aktiviti yang akan
          dijalankan bagi meningkatkan keyakinan dan
          kesediaan peserta.


1. Penetapan tugas jurulatih
1.      Penerapan nilai


1.      Tatacara pemakaian mengikut peraturan.


1.      Penerapan nilai


       1. Menerapkan keyakinan
           peserta
3
FASA SELEPAS
3.1 Menamatkan aktiviti


3.2 Menerima laporan daripada peserta dalam kumpulan (Membuat Refleksi)


3.3 Mengumpul dan mengemas alat dan
       mempastikan dalam  jumlah yang
       mencukupi.

3.4 Kemaskinikan pelaporan

3.1.1 Ketua aktiviti mengeluarkan arahan untuk
          menamatkan aktiviti

3.2.1 Jurulatih bertanya kepada peserta jika
          terdapat sebarang masalah selepas aktiviti
          dijalankan.
3.2.2 Penerapan nilai-nilai murni daripada aktiviti
          yang telah dijalankan.

3.3.1 Pastikan alatan yang diambil dipulangkan
          Sepenuhnya.


3.4.1 Ketua aktiviti akan membuat pelaporan
          aktiviti dan melaporkannya dalam mesyuarat
          jurulatih

    1. Mempastikan kesihatan 
        pelajar dan penerapan nilai
1.      Melengkapkan borang peminjaman alatan.
 ( melaporkan kerosakan atau kehilangan)


No comments:

Post a Comment