Tuesday, 24 June 2014

AKTIVITI BERAKIT (EKSPEDISI)


 
  1. LatarbelakangAktiviti

1.1 Tempat    :        

1.2 Peserta    :           40 orang

1.3 Masa        :           5  jam

1.4 Personel    :        Ketua Jurulatih        – 1 orang
KetuaAktiviti              – 1 orang
                                 Jurulatih                    – 4 orang
                                 PembantuJurulatih             – 4 orang
                                 Peyelamat                 – 1 pasukan
                                 Juru Mudi Bot           – 1 orang

1.5 Peralatan            :   Rakit                           – 5 rakit
                                          Pendayung               – 40 bilah
                                          Jaket Keselamatan  – 52 helai
                                          Bot Penyelamat        – 1 buah
                                          Mini first aid              – 1 set
                                          Rescue ring              – 2 unit
                                          Walkie talkie             – 4 unit
                                   

  1. Objektif

2.1 Mengenalpasti langkah-langkah persediaan, keselamatan, dan mengaplikasikan kemahiran berakit.
2.2 Menguji ketahanan mental dan fizikal serta keyakinan diri.
2.3 Menghayati dan menikmati keindahan alam semulajadi.
2.4 Menguasai kemahiran berkayak berdasarkan aktiviti yang diberikan.

  1. Langkah-langkah

3.1 Mengenalpasti dan mengesahkan keselamatan dari segi tempat dan cuaca
3.2 Memberi taklimat perjalanan dan keselamatan aktiviti
3.3 Memperkenalkan semua peralatan aktiviti
3.4 Membuat tunjukcara penggunaan alatan kepada peserta oleh jurulatih.
3.5 Membuat tunjukcara melakukan aktiviti oleh jurulatih.
3.6 Aktiviti memanaskan badan / kelonggaran.
3.7 Membaca doa
3.8 Menjalankan aktiviti
3.9 Melapor telah selamat sampai ‘check point’ penamat kepada jurulatih
3.10      Membuat rumusan  1. Pengajaran / Kemahiran

4.1 Mengetahui sejarah aktiviti berakit.
4.2 Mengetahui anatomi rakit
4.3 Mengetahui cara bagaimana mengapungkan diri menggunakan BA.
4.4 Mengetahui bagaimana mengendalikan peralatan berakit dengan teknik yang
betul.
4.5 Mematuhi arahan
4.6 Komunikasi yang baik.
4.7 Mengawal emosi dan perasaan
4.8 Mewujudkan semangat setia kawan

  1. Rumusan

5.1 Membina dan meningkatkan keyakinan diri.
5.2 Peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam mata pelajaran geografi, sains, sivik dan lain-lain.
5.3 Peserta dapat menghargai dan mencintai alam sekitar.
5.4 Memahami cara berakit dan boleh mengendalikan rakit.


LAMPIRAN

Tentatif Aktiviti

4.1 Aktiviti yang dicadangkan

4.1.1     Sejarah rakit
4.1.2     Bahagian-bahagian rakit.
4.1.3     Cara membawa rakit.
           4.1.4   Cara berakit.

     4.2  Panduan dan keterangan aktiviti

4.2.1   Sejarah rakit.
           4.2.2   Pengenalan.
4.2.3   Sejarah rakit.

4.3 Bahagian Rakit

4.3.1   Memilih atau cara memilih dayung yang sesuai.
4.3.2   Teknik memegang dayung yang betul.
4.3.3   Bahagian pendayung.
4.3.4   Bahagian rakit
4.3.5   Penerangan  jenis rakit.

4.4 Keselamatan di air

4.4.1   Situasi semasa mementingkan keselamatan 100%
4.4.2   Membuat tindakan yang tepat untuk mengelakkan kemalangan.
4.4.3   Elakkan panik semasa kecemasan.
4.4.4   Bekerjasama dan tidak mementingkan diri sendiri.

4.5 Keyakinan di air

4.5.1   Cara pemakaian Jaket Keselamatan (BA).
4.5.2   Buddy sistem (berdua-dua)
4.5.3   Buat 4 kumpulan ( 10 peserta setiap kumpulan)
4.5.4   Masuk kedalam air dengan berpegangan tangan mengikut kumpulan  
            Dalam bentuk bulatan.
4.5.5     Peserta cuba mengapungkan diri sambil memegang tangan dengan pelbagai variasi sehingga mereka yakin melakukannya sendiri. Sebelum itu jurulatih membuat demonstrasi bagaimana cara apungan dilakukan. ( Ansur maju di air cetek hinggalah ke air yang dalam)
4.5.6     Bila kumpulan sudah yakin peserta boleh melepaskan tangan rakan dan cuba mengapungkan diri sendiri dengan pengawasan jurulatih (dalam kawasan kawalan)

4.6    Cara berakit

4.6.1     Latihan fizikal dengan menggunakan pendayung atau tanpa pendayung.
4.6.2     Asas mendayung.
4.6.3     Latihan di daratan untuk mendapat kontek kayuhan yang sama semasa berpasangan.
4.6.4     Kayuhan ke hadapan dan ke belakang.
4.6.5     Berhenti
4.6.6     Kawalan pergerakan mata pendayung, cara naik rakit.

4.7    Aktiviti semasa berakit di air.

4.7.1     Berakit mengikut arah/panduan yang ditetapkan.
4.7.2     Bergerak ke hadapan dengan satu baris lurus dengan diketuai oleh seorang jurulatih.
4.7.3     Mempelajari isyarat / simbol berakit
4.7.3.1Isyarat berhenti
4.7.3.2Isyarat berakit (rafting)
4.7.3.3Isyarat penentu arah atau haluan.
4.7.3.4Isyarat panggil balik ( call off )
4.7.4     Isyarat panggil balik kerana kecemasan (emergency call)
4.7.4.1Isyarat semua peserta dalam keadaan baik ( OK )

4.7.5     Menukar kedudukan peserta di dalam rakit dengan berjalan di atas rakit.
4.7.6     Mini ekspedisi ke check point yang ditentukan mengikut kumpulan rakit.
4.7.7     Menyelamat ( Rescue )

No comments:

Post a Comment