Tuesday, 24 June 2014

AKTIVITI BERAKIT (RAKIT TONG)


 
  1. Latarbelakang Aktiviti

1.1 Tempat    :          

1.2 Peserta    :           20 orang

1.3 Masa        :           2 jam

1.4 Personel    :        KetuaAktiviti              - 1 orang
                                    Jurulatih                    - 2 orang
                                    PembantuJurulatih - 2 orang
                                    Perubatan                 - 1 pasukan

1.5 Peralatan            :           Tong                           – 18 unit
                                    Kayu Beruti 1            – 2” x 3” x 12’ x 8 batang
                                    Kayu Beruti 2            – 2” x 3” x 8’ x 20 batang
                                    Tali Jut                       – 2 gulung
                                    Paku                           – 4” x 2 kg
                                    Tukul                          – 16 batang
                                    Sarung tangan         – 16 pasang
                                    Padle Kayak                         – 10 batang
                                    Jaket Keselamatan  – 10 unit
                                   

  1. Objektif

2.1 Mengenalpasti langkah-langkah persediaan, keselamatan, dan mengaplikasikan kemahiran berakit.
2.2 Menguji ketahanan mental dan fizikal serta keyakinan diri.
2.3 Menguasai kemahiran berkayak berdasarkan aktiviti yang diberikan.
2.4 Menunjukkansifatberanipadatempat yang sesuai.
2.5 Mendapatkeseronokan, kepuasandiridanmenghilangkan rasa bosan.

  1. Langkah-langkah

3.1 Mengenalpasti lokasi aktiviti dan keselamatan
3.2 Memberi taklimat aktiviti pembinaan Rakit Tong
3.3 Memperkenalkan semua peralatan aktiviti pembinaan Rakit Tong
serta tunjuk cara penggunaan alatan kepada peserta oleh jurulatih.
3.4 Memberi tunjuk cara dan langkah- langkah pembinaan Rakit Tong oleh jurulatih.
3.5 Membaca doa aktiviti
3.6 Menjalankan aktiviti pembinaan Rakit Tong secara berkumpulan
3.7 Tunjuk cara aktiviti berakit.
3.8 Membuat dan melaksanakan aktiviti berakit.
3.9 Membuat rumusan


  1. Pengajaran / Kemahiran

4.1 Mematuhi arahan
4.2 Mengetahui sejarah aktiviti berakit.
4.3 Mengetahui anatomi rakit.
4.4 Teknik pembinaan rakit dengan betul.
4.5 Kerjasama kumpulan
4.6 Mengawal emosi dan perasaan
4.7 Mewujudkan semangat setia kawan

  1. Rumusan

5.1 Membina dan meningkatkan keyakinan diri.
5.2 Peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam mata pelajaran geografi, sains, sivik dan lain-lain.
5.3 Peserta dapat menghargai dan mencintai alam sekitar.
5.4 Memahami cara pembinaan rakit, cara berakit dan boleh mengendalikan rakit.LAMPIRAN

Langkah-Langkah Pembinaan Rakit Tong

1.    Kumpulkan bahan dan peralatan mengikut bilangan yang telah ditetapkan bagi setiap kumpulan di tempat yang lapang.
2.    Letak menegak kayu 12’ di atas tanah dalam jarak 3’ berselang sebanyak 4 batang.
3.    Kemudian letak secara melintang 4 batang kayu beruti 8’ di bawah kayu beruti 12’ mengikut saiz tong.
4.    Paku setiap persilangan kayu beruti dengan kemas. Ikat kemas dengan Ikatan Seraya.
5.    6 batang kayu diletakkan secara berpasangan secara melintang di atas kayu yang menegak untuk dijadikan sebagai tempat duduk. Paku dan diikat dengan kemas dengan ikatan seraya.
6.    Setelah selesai, masukkan tong ke dalam rangka rakit iaitu ruang antara kayu dengan keadaan tapak tong menghala ke hadapan dan bahagian penutup tong menghala ke belakang.
7.    Ikat setiap tong dengan ikatan manuk dan ikatan seraya dengan kemas.
8.    Uji keadaan rakit di air. Jika terdapat kelonggaran pada rangka rakit, periksa bahagian ikatan dan kemaskan semula.