Tuesday, 24 June 2014

AKTIVITI JEJAK ALAM1. Namakan 5 jenis haiwan yang terdapat di sepanjang laluan pantai Jejak Alam.
                i)
                ii)
                iii)
                iv)
v)
2. Cari 5 jenis pokok yang telah dilabelkan di kawasan perkhemahan. Nyatakan nama kampungnya
    dan nama saintifik bagi  pokok yang dipilih.

               
BIL
NAMA KAMPUNG
NAMA SAINTIFIK
1


2


3


4


5

3. Nyatakan sekurang-kurangnya tiga kepentingan flora dan fauna kepada manusia.
               
    i)  Flora:

*


*


*
    ii) Fauna:

*


*


*

No comments:

Post a Comment