Tuesday, 24 June 2014

AKTIVITI SIMPULAN DAN IKATANPENGENALAN ASAS TALI

  1. LatarbelakangAktiviti

1.1 Tempat    :           Astaka

1.2 Peserta    :           40  orang ( mengikut keperluan )

1.3 Masa        :           1 jam

1.4 Personel    :        KetuaAktiviti              - 1 orang
                                    Jurulatih                    - 1 orang
                                    PembantuJurulatih - 2 orang
                                   
1.5 Peralatan            :  Tali Kernmentlle Dinamik
                                    Tali Kernmentle static
                                    Tali pp
                                    Tali guni
                                    Tali raffia
                                    Tali kasut
                                    Modul ikatan dan ikatan
                                    Groundsheet
                                    KertasTisu
    Kulit kayu
    Daun-daun mati
    Edaran bergambar  
                       

  1. Objektif

2.1 Mengetahuai asas tali
2.2 Membuat tali  menggunakan bahan yang dibekalkan
2.3 Mendapatkeseronokan, kepuasandiridanmenghilangkan rasa bosan.
2.4 Menyemai sikap tekun dan teliti dalam menghasilkan sesuatu kerja.
2.5 Menwujudkan sikap tolenransi dan kerjasama dalam diri peserta


  1. Langkah-langkah

3.1 Wakil peserta melapor kepada ketua jurulatih
3.2 Bacaan doa
3.3 Memberi taklimat aktiviti
3.4 Menerangkan tentang pengenalan tali
3.4.1     Definisi tali
3.4.2     Bentuk-bentuk pembinaan tali
3.4.3     Jenis-jenis tali
3.5 Pembahagian kumpulan kecil
3.6 Kerjasama kumpulan untuk menghasilkan tali
3.7 Persembahan dan pembentangan hasil kerja jumpulan


  1. Pengajaran / Kemahiran

4.1 Penumpuan yang baik
4.2 Kemahiran mendengar
4.3 Komunikasi yang baik.
4.4 Mewujudkan sikap tolong menolong


  1. Rumusan

5.1 Berfikiran positif
5.2 Sikap toleransi dan tolong menolong di kalangan peserta
5.3 Kesabaran dan ketekunan asas kejayaan
5.4 Kaitan dengan mata pelajaran PJK yang dipelajari
5.5 Disiplin dan keyakinan diri
5.6 Ikhtiar hidup


SIMPULAN & IKATAN ASAS


  1. LatarbelakangAktiviti

1.1 Tempat    :           Astaka

1.2 Peserta    :           40  orang ( mengikut keperluan )

1.3 Masa        :           1 jam

1.4 Personel    :        KetuaAktiviti              - 1 orang
                                    Jurulatih                    - 1 orang
                                    PembantuJurulatih - 2 orang
                                   
1.5 Peralatan            :  Tali Kernmentlle Dinamik
                                    Tali Kernmentle static
                                    Tali pp
                                    Tali guni
                                    Tali raffia
                                    Tali kasut
                                    Modul ikatan dan ikatan
                                    Groundsheet
    Tisu
    Edaran bergambar  
   Wisel
   Stopwatch
                       

  1. Objektif

2.1 Membuat simpulan dan ikatan asas.
2.2 Mengetahuai fungsi simpulan dan ikatan
2.3 Menyemai sikap tekun dan teliti dalam menghasilkan sesuatu kerja.
2.4 Menwujudkan sikap tolenransi dan kerjasama dalam diri peserta

 
  1. Langkah-langkah

3.1 Wakil peserta melapor kepada ketua jurulatih
3.2 Bacaan doa
3.3 Memberi taklimat aktiviti
3.4 Kegunaan setiap simpulan dan ikatan dalam kehidupan dan aktiviti lain

3.4.1     Buku sila

                        Kegunaan

Ø  Menyambung dua tali yang sama besar
Ø  Mengikat anduh dalam pertolongan cemas


3.4.2     Simpul bunga keti

                  
                        Kegunaan

v  Menyambung dua tali yang tidak sama besar
v  Menyambung tali dengan rotan/dawai dan sebagainya

3.4.3     Simpul manok

                        Kegunaan

ü  Permulaan ikatan
ü  Mengikat tangkai buah-buahan
ü  Mengikat pagar

3.4.4     Lilit balak

                        Kegunaan

·         Permulaan ikatan
·         Mengikat kayu3.4.5     Simpul himpit / simpul nelayan

                        Kegunaan

§  Menyambung dua tali
§  Ikat mata kail


3.4.6     Tindih kasih

Kegunaan
                       
o   Untuk menurunkan barang/orang daripada tempat tinggi
o   Mengikat tengkok ikatan

3.5 Tunjuk cara membuat simpulan dan ikatan asas
3.6 Peserta melakukan semua simpulan dan ikatan denganbimbingan jurulatih
3.7 Peserta melakukan simpulan dan ikatan dalam masa yang ditetapkan berbentuk pertandingan kumpulan
3.8 rumusan


  1. Pengajaran / Kemahiran

4.1 Tumpuan
4.2 Kemahiran mendengar
4.3 Komunikasi yang baik.
4.4 Ketangkasan dalam melaksanakan aktiviti
4.5 Mengawal emosi dengan tekanan masa
4.6 Mewujudkan sikap tolong menolong


  1. Rumusan

5.1 Sikap toleransi dan tolong menolong di kalangan peserta
5.2 Kesabaran dan ketekunan asas kejayaan
5.3 Kaitan dengan mata pelajaran PJK yang dipelajari
5.4 Disiplin dan keyakinan diri
5.5 Kerjasama kumpulan
5.6 Aplikasi dalam kehidupanNo comments:

Post a Comment