Monday, 23 June 2014

contoh kertas konsep pendidikan luarKERTAS KONSEP
KURSUS PENGAJARAN DAN PEMELAJARAN PENDIDIKAN LUAR, JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM PERINGKAT KEBANGSAAN 2013 – CABARAN PERAK

1.0  PENGENALAN

            Pendidikan luar adalah berdasarkan fasafah ikhtiar hidup dari tamadun lampau. Dengan dinamiknya zaman, maka keperluan ikhtiar hidup telah ketinggalan dan diganti dengan alatan moden serta teknologi permintaan. Walaubagaimanapun, intipati konsep ikhtiar hidup tidak dapat ditinggalkan. Hal ini kerana, pendidikan luar dapat menyemai perasaan muhibbah dan integrasi nasional. Pendidikan luar adalah sebagai tambahan yang perlu dalam melestarikan  pengajaran dan pemelajaran dalam kelas. Semua subjek akademik menekankan teori ilmu, manakala pendidikan luar menekankan tentang perlaksanaan.
            Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan kepada tuhan. Falsafah ini mengasaskan Dasar Pendidikan Kebangsaan untuk menjadikan pendidikan sebagai alat untuk pembangunan insan. Pembangunan sumber manusia untuk pembangunan negara seharusnya membangunkan sikap manusia supaya dapat berlaku jujur, berdedikasi, cekap serta berfikiran positif.
            Sebelum semuanya berlangsung, maka kualiti personel yang akan mengendalikan pendidikan luar tersebut haruslah dibangunkan. Selain kursus asas, jurulatih Pusat Kokurikulum Negeri juga digesa meningkatkan kebolehan dengan kursus-kursus peningkatan. Maka dengan ini dicadangkan, Program Pengajaran dan Pemelajaran Pendidikan Luar, Jurulatih Pusat Kokurikulum Negeri Peringkat Kebangsaan Kali Ke-12 dengan dinamakan  “de’PANGKOR CHALLENGE 2013”  untuk dilaksanakan sebagai cabaran mengintegrasi dan meningkatkan kebolehan jurulatih dalam bidang pendidikan luar.


2.0   RASIONAL
As
             Jurulatih  yang mengendalikan kelas-kelas informal yang berbentuk kumpulan-kumpulan kecil perlu dapat menanam nilai-nilai kepimpinan dan meningkatkan naluri ingin tahu para pelajar. Kejayaan mencapai keberhasilan tertentu di kalangan pelajar adalah atas daya usaha pelajar itu sendiri, walaubagaimanapun proses tersebut perlu melalui penyeliaan personel yang terlatih. Personel akan mengendali, mengurus, menyelia, menbuat penyesuaian  dan membantu dalam semua keadaan. Hal ini memerlukan personel menguasai dua kualiti iaitu kemahiran mengajar dan kecergasan fizikal. Untuk meningkatkan lagi keberkesanan penyampaian maka program ini dianjurkan.

3.0   MATLAMAT
           
Kursus ini diadakan bertujuan untuk merealisasikan transformasi pendidikan dalam cabaran membangunkan manusia. Pendidikan luar melatih generasi dalam hal disiplin bersosial. Jurulatih pula merupakan seorang personel yang menjadi penggerak utama keberlangsungan semua program Pusat Kokurikulum Negeri. Kualiti yang terbaik perlu dimiliki oleh personel untuk  menjamin kualiti penyampaian ilmu dan keselamatan para pelajar/klien.
            Kesempatan yang ada hendaklah disempurnakan dengan mengendalikan satu perjumpaan tahunan para jurulatih Pusat Kokurikulum seluruh negara untuk berkumpul bagi membina modul-modul baru sejajar transformasi itu. Program ini amat relevan dilaksanakan dengan matlamat  untuk membentuk modal insan (jurulatih) yang lebih peka dan prihatin terhadap isu-isu kejurulatihan serta memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai murni dan komitmen untuk berusaha dan bertindak secara individu atau bersama ke arah profesionalisme kejurulatihan.

4.0 OBJEKTIF
Dengan berlangsungnya program ini, para peserta diharapkan dapat ;
·         Pengalaman menjalani aktiviti yang dianjurkan
·         Pengetahuan mengendalikan aktiviti berdasarkan SOP
·         Pengetahuan dan maklumat terkini aspek kejurulatihan
·         Meningkatkan iltizam dalam mengendalikan aktiviti yang selamat
·         Meningkatkan profesionalisme kejurulatihan Pusat Kokurikulum Kebangsaan
·         Memupuk perpaduan di kalangan jurulatih
·         Menyumbang kepada peningkatan imej organisasi
·         Mencipta rekod MBOR – Berkayak mengelilingi Pulau Pangkor Beramai-ramai sebagai catatann sejarah PKK
5.0       MAKLUMAT PROGRAM

5.1       Tarikh              :           23 hingga 28 OGOS  2013
5.2       Hari                 :           JUMAAT hingga RABU
5.3       Jangkamasa   :           6 hari 5 malam
5.4       Tempat            :           Pusat Kokurikulum Negeri,
                                                Jabatan Pelajaran Perak, 32300 Pangkor
5.5       Sasaran           :           Jurulatih Pusat Kokurikulum Malaysia
            

6.0       PENGISIAN PROGRAM
            Aktiviti yang akan dijalankan adalah seperti berikut:

            Teras :
i.   Kenegaraan dan Patriotisme (Perhimpunan pagi/Penutup)
ii.  Kerohanian dan Moral (Kuliah)
iii. Keilmuan dan Seminar (Seminar/Taklimat aktiviti)
iv. Kelestarian Alam Sekitar (Bahan Seminar/Kandungan aktiviti)
v.  Kebombaan dan Kecemasan(Taklimat Keselamatan/Aktiviti ABM)

Elektif :
            i.    Berkayak/ (Ekspedisi mini )
            ii.   Orienteering Berbasikal (eksplorasi-pertandingan integrasi)
iii.   Paintball (pertandingan negeri)
iv.   Kembara Hutan
                        v.    Ikhtiar Hidup

vi.   Pertandingan Kebudayaan (Merebut Piala Pusingan)
       Tema - Tarian Senaman Satu Malaysia
vii.  Kayak Mengelilingi Pulau Pangkor (MBOR)


7.0       TEMA PROGRAM
”Melestarikan  Pendidikan Luar”

8.0       LOKASI AKTIVITI DIJALANKAN
8.1  Pusat Kokurikulum Negeri,Jabatan Pelajaran Perak, 32300 Pangkor.
8.2  Kawasan sekitar Pulau Pangkor
·         Hutan Simpan Pangkor Selatan
·         Kota Belanda Kampung Teluk Gedung
·         Pantai Teluk Segadas
·         Galeri Pangkor
·         Pekan Pangkor
8.3  Perairan sekeliling Pulau Pangkor
·         Pasir Bogak
·         Teluk Gedung
·         Hujung Kelawai
·         Teluk Nipah
9.0       PENYERTAAN MENGIKUT KONTINJEN NEGERI

Bil
Negeri
Peserta
JU Bertugas
Lojistik
Jumlah
Jum
Melayu
Cina
India
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
Kes
1
P.Pinang
4
3
2
2
2
2
2
2
1
-
11
9
20
2
Perlis
4
3
2
2
2
2
2
2
1
-
14
11
20
3
Kedah
4
3
2
2
2
2
2
2
1
-
14
11
20
4
Perak
4
3
2
2
2
2
2
2
1
-
14
11
20
5
Selangor
4
3
2
2
2
2
2
2
1
-
14
11
20
6
N.Sembilan
4
3
2
2
2
2
2
2
1
-
14
11
20
7
Melaka
4
3
2
2
2
2
2
2
1
-
14
11
20
8
Johor
4
3
2
2
2
2
2
2
1
-
14
11
20
9
Pahang
4
3
2
2
2
2
2
2
1
-
14
11
20
10
Kelantan
4
3
2
2
2
2
2
2
1
-
14
11
20
11
Terengganu
4
3
2
2
2
2
2
2
1
-
14
11
20
12
Sabah
4
3
2
2
2
2
2
2
1
-
14
11
20
13
Sarawak
4
3
2
2
2
2
2
2
1
-
14
11
20
14
K.Lumpur
4
3
2
2
2
2
2
2
1
-
14
11
20
15
Labuan
4
3
2
2
2
2
2
2
1
-
14
11
20
16
Putrajaya
4
3
2
2
2
2
2
2
1
-
14
11
20240


80320
Urusetia


20
8
28
Jurulatih PKN Perak


20
20
40
Jurulatih Praktikal
32
Panel Pemantau
2
Pegawai KPM/JPN
2

457
Jabatan Laut
4
Jabatan Kesihatan
4
Polis/Trafik(Pangkor)
4
Bomba(Pangkor)
8
JPS
2
JPAM/RELA
8
Jemputan
113
Jumlah
600

10.       JADUAL KURSUS PENGAJARAN DAN PEMELAJARAN PENDIDIKAN LUAR,
           JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM PERINGKAT KEBANGSAAN 2013 –
           CABARAN PERAK

Tarikh
Masa
23.08.2013
JUMAAT
24.08.2013
SABTU
25.08.2013
AHAD
26.08.2013
ISNIN
27.08.2013
SELASA
28.08.2013
RABU
05

Urus Diri / Solat / Kuliah
06
07
Malaysia Cergas / Sarapan
08
Kump1
Paintball

Kump2
Orienteering Basikal
Kump1
Orienteering Basikal

Kump2
Trekking
Kayak
Ikhtiar Hidup
Kump1
Trekking
Kayak
Ikhtiar Hidup

Kump2
Paintball
MBOR
Berkayak Mengelilingi Pangkor Beramai-ramai
Raptai
09
10
Penutup
11
12

Jamuan
13
Bersurai
14


Pendaftaran
Kump3
Trekking
Kayak
Ikhtiar Hidup
Kump3
Paintball

Kump3
Orienteering Basikal

MBOR
Berkayak Mengelilingi Pangkor Beramai-ramai
15

16
17
Kraf Kem
18
Taklimat
Ketua Kont.
19
Urus Diri / Makan / Solat / Kuliah
20
21
Ucaptama
KS
Seminar 1
Motivasi Dato’ Malik Mydin
Seminar 2
Dr. Mohd Amin B. Md Taf

Pertgn. Keb.
Sesi 1
Pertgn.  Keb
Sesi 2
22
Taklimat Kem
23
Pecah Bendungan
0011.       ANGGARAN PERBELANJAAN PROGRAM

BIL
BUTIRAN
AMAUN
1.
Makan & Minum
1.1  Makan dan minum peserta/ jurulatih / pemantau
       457 x 20.00 x 5 = RM 45 700.00
1.2  Makan dan minum peserta/ jurulatih/pemantau/pegawai/ jemputan/VIP
       600 x 20.00 = RM 12 000.00
1.3  Air minerak botol kecil RM1 x 3000 botol = RM 3 000.00

2.
Keperluan Aktiviti
2.1  Baju aktiviti kolar bulat dan topi (600 x RM40) = RM 24 000.00
2.2  Paintball RM 120 x 30 kotak = RM3 600.00 (Palette)
2.3  Trekking/ikhtiar hidup/kayak RM 500.00
2.4  Orienteering Basikal RM 500.00

  
3.
Pengangkutan (Dua hala)
3.1  Tambang feri 457 x RM10 = RM 4570.00
3.2  Tambang teksi ke PKK Pangkor 457 x RM3 = RM 2285.00
3.3  Bawa Hilux Masuk Pangkor 5 x 400 = RM 2000.00
3.4  Bot kargo membawa peralatan kontinjen RM 1000.00

    
4.
Hadiah & Hampers
4.1  Hamper pencapaian terbaik (6 x RM100)= RM 600
4.2  Saguhati penceramah (RM1 000.00)
4.3  Cenderamata VIP (RM1500.00)
4.4  Hotel VIP   (RM 1 000.00)
                                                                                                       
     
5.
Pendaftaran
5.1  Banner     =   RM   800.00
5.2  Backdrop  =  RM1 000.00 
5.3  Tag nama =   RM  500.00                        
5.4  Alat tulis    =  RM  500.00
5.5  Tapak Bendera = RM 3 000.00
                                                                                           
 
6
Penutup
6.1  Persiapan Pentas, backdrop,dobi, gimik
6.2  Persembahan Jemputan (Badan Kebudayaan Perak)

   
7.
Sewaan
7.1 Tapak Ikhtiar Hidup (Teluk Segadas) RM 3 x 320 = RM 960.00
7.2 Kayak (MBOR) (angkut dari negeri buddy) RM300 x 4 hari = RM1 200.00
7.3 Penginapan penceramah/pegawai/VIP = RM 1 500.00

   
8.
Dokumentasi
8.1  Dakwat pencetak/kertas
8.2  Keraian Kelab Fotografi
8.3  CD/DVD
8.4  Pengambaran dan Penyuntingan video

   
9.
Pengurusan MBOR Kayak Mengelilingi Pulau Pangkor

      

JUMLAH KESELURUHAN12.       KEPERLUAN PROGRAM

            12.1 SENARAI KEPERLUAN UNTUK DIBAWA SEMUA KONTINJEN
                    – kecuali WP Labuan, Sabah & Sarawak

                        1. Basikal MTB Pusat Kokurikulum Negeri
                            – 5 buah (bersama vest & safety helmet)
                        2. Hilux Negeri Buddy(Bergerak masuk pangkor @ digunakan semasa program)

            12.2 SENARAI KEPERLUAN KONTINJEN

                        1.  Khemah 6-men tent untuk peserta (10 unit)
                              - kecuali W.P Labuan, Sabah, Sarawak
                        2.   Khemah 6-men tent untuk jurulatih bertugas (3 unit)
                              - kecuali W.P Labuan,Sabah,Sarawak
                        3.   Pakaian Rasmi Jurulatih ( No.1 ) WAJIB dipakai semasa majlis rasmi
                        4.   Bendera negeri – 1 unit WAJIB untuk acara menaikkan bendera
                        5.   CD lagu negeri masing-masing
                        6.   CD muzik persembahan (jika perlu)
                        7.   Pakaian persembahan Senam Seni Negeri (Untuk Persembahan Negeri)
                        8.   Pakaian & Aksesori Paintball (Jika ada)
                        9.   Sleeping Mat / Sleeping Bag – jika perlu
                        10. Radio Komunikasi 2 hala – 2 unit
                        11. Camp bed (jika perlu)

            12.3   SENARAI KEPERLUAN JURULATIH PRAKTIKAL

                        1. Peralatan & pakaian aktiviti yang lengkap bersesuaian dengan kemahiran
                            Masing-masing

            12.4  SENARAI KEPERLUAN UNTUK DIBAWA OLEH PESERTA

                        1. PERALATAN
                                    Borang Kesihatan yang telah disahkan oleh doktor
                                    Beg pek aktiviti air
                                    Beg pek aktiviti darat @ berbasikal
                                    Lampu suloh (Jika perlu)
                                    Kasut aktiviti air, basikal & darat

                        2. PAKAIAN
                                    Pakaian harian / Baju T secukupnya
                                    Baju T berlengan panjang (peserta perempuan)
                                    Seluar panjang / track bottom
                                    Selipar
                                    Pakaian solat
                                    Pakaian dalam secukupnya
                                    Baju sejuk / jaket
                                    Baju hujan / pancho
                                    Cap @ topi

                        3. Keperluan Peribadi
                                    Tuala mandi
                                    Sabun mandi/syampu
                                    Berus dan ubat gigi
                                    Ubat –ubatan peribadi
                                    Alat tulis

                        4. Peralatan-peralatan yang TIDAK DIBENARKAN
                                    Barang-barang kemas
                                    Senjata-senjata berbahaya ( pisau,gunting dll.)
                                    Sebarang media mengandungi unsur-unsur lucah @ subversif

                        5. Pakaian DILARANG
                                    Seluar pendek dan baju singkat & nipis yang menjolok mata
                                    Fabrik jeans @ celoreng tentera.
                                    Baju yang terlalu ketat, memaparkan perkataan dan gambar lucah,
                                        gambar dan logo kumpulan muzik keras atau mana-mana logo yang
                                        di kategori sebagai tidak sesuai adalah tidak dibenarkan.


            12.5   SIJIL BKK

                       
a)
Penyertaan
240
b)
Pencapaian
102
c)
Penghargaan Jurulatih
130
d)
Penghargaan Agensi
10
e)
Penghargaan Jemputan
30

Jumlah
512                                               

                                                              

                          
13.       JAWATANKUASA INDUK PROGRAM PENGAJARAN DAN PEMELAJARAN PENDIDIKAN LUAR, JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM NEGERI PERINGKAT KEBANGSAAN KALI KE-12 –  “de’PANGKOR CHALLENGE 2013”
           

Penaung                      :           Y.A.B.Tan Seri Dato’Haji. Muhyiddin Bin Haji. Mohd Yassin
                                                Timbalan Perdana Menteri / Menteri Pelajaran Malaysia

Penasihat                    :           Y.B. Datul Ir. Dr. Wee Ka Siong
                                                Timbalan Menteri Pelajaran I

                                                Y.B. Dr. Haji Mohd Puad Bin Zarkashi
                                                Timbalan Menteri Pelajaran II


Pengerusi                    :           Ybhg. Tan Seri Abd. Ghafar Bin Mahmud
                                                Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
                                               
Timbalan Pengerusi    :           Dato’ Hj. Sufa’at Bin Tumin
                                                Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran
                                                (Sektor Operasi Pendidikan)
                                                Kementerian Pelajaran Malaysia

                                                Dr. Amin Bin Senin
                                                Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran
                                                (Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan)
                                                Kementerian Pelajaran Malaysia


Setiausaha                  :           Tuan Haji Muhamat Roli Bin Haji Hassan
                                                Pengarah Bahagian Kokurikulum dan Kesenian
                                                Kementerian Pelajaran Malaysia

Penolong Setiausaha  :           Tuan Haji Mohd Anuar Bin Hj. Ab. Hamid
                                                Ketua Penolong Pengarah Kanan
                                                Bahagian Kokurikulum dan Kesenian
                                                Kementerian Pelajaran Malaysia

Ahli Jawatankuasa      :           Ybhg. Dato’ Haji Mazlan Bin Mohamad
Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Kementerian Pelajaran Malaysia

Tuan Haji Abdullah Bin Md. Din
Pengarah Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pelajaran Malaysia

Tuan Haji Ahmad Tajudin Bin Jab
Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional
Kementerian Pelajaran Malaysia


Tuan Haji Rosland Bin Hussein                                             
Pengarah Bhg.Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh
Dan Sekolah Kecemerlangan
Kementerian Pelajaran Malaysia

Encik Bong Muk Shin
Bahagian Pendidikan Khas
Kementerian Pelajaran Malaysia

Encik Sabri Bin Hj. Said
Setiausaha Bahagian Kewangan
Kementerian Pelajaran malaysia

Pengarah Pelajaran Perlis
Pengarah Pelajaran Kedah
Pengarah Pelajaran Pulau Pinang
Pengarah Pelajaran Perak
Pengarah Pelajaran Negeri Selangor
Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan
Pengarah Pelajaran Negeri Melaka
Pengarah Pelajaran Negeri Johor
Pengarah Pelajaran Negeri Pahang
Pengarah Pelajaran Negeri Terengganu
Pengarah Pelajaran Negeri Kelantan
Pengarah Pelajaran Negeri Sarawak            
Pengarah Pelajaran Negeri Sabah
Pengarah Pelajaran W.P Kuala Lumpur
Pengarah Pelajaran W.P Labuan
           

14.       JAWATANKUASA PENGELOLA PROGRAM PENGAJARAN DAN PEMELAJARAN PENDIDIKAN LUAR, JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM NEGERI PERINGKAT KEBANGSAAN KALI KE-12 – “de’PANGKOR CHALLENGE 2013”


Penasihat                    :           Ybhg. Tan Seri Abd. Ghafar Bin Mahmud
                                                Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Pengerusi                    :           Tuan Haji Muhamat Roli Bin Hassan
                                                Pengarah Bahagian Kokurikulum dan Kesenian
                                                Kementerian Pelajaran Malaysia

Timbalan Pengerusi    :           Tuan Haji Mohd Anuar Bin Hj. Ab. Hamid
                                                Ketua Penolong Pengarah Kanan
                                                Bahagian Kokurikulum dan Kesenian
                                                Kementerian Pelajaran Malaysia

Naib Pengerusi           :           Encik Mohamed Yamin Bin Mohamed Yusof
                                                Ketua Penolong Pengarah Kanan
                                                Bahagian Kokurikulum dan Kesenian
                                                Kementerian Pelajaran Malaysia

Setiausaha                  :           Encik Zainul Rashid Bin Mohd Zain
                                                Penolong Pengarah Pusat Kokurikulum &Kejurulatihan
                                                Bahagian Kokurikulum dan Kesenian
                                                Kementerian Pelajaran Malaysia

Bendahari                    :           Encik Mohd Faizal Bin Yusof
                                                Ketua Unit Khidmat Pengurusan
                                                Bahagian Kokurikulum dan Kesenian
                                                Kementerian Pelajaran Malaysia 


Ahli JawatankuasaTuan Haji Idris Bin Ramli
Timbalan Pengarah Pelajaran Perak


Puan Roslina Bt. Mohd Roslin
Ketua Penolong Pengarah
BahagianKokurikulum dan Kesenian
Kementerian Pelajaran Malaysia
Encik Sabri Bin Abu Bakar
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Kokurikulum & Kesenian
Kementerian Pelajaran Malaysia

Encik Romai Noor Bin Rabbu
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Kokurikulum & Kesenian
Kementerian Pelajaran Malaysia
                                   15.       JAWATANKUASA  PELAKSANA PROGRAM PENGAJARAN DAN PEMELAJARAN PENDIDIKAN LUAR, JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM NEGERI PERINGKAT KEBANGSAAN KALI KE-12 – “de’PANGKOR CHALLENGE 2013”


Penasihat                    :          
                                                Pengarah Bahagian Kokurikulum dan Kesenian
                                                Kementerian Pelajaran Malaysia

Pengerusi                    :           Tuan Haji Muhamat Roli Bin Haji  Hassan
                                                Pengarah Pelajaran
                                                Jabatan Pelajaran Perak

Timbalan Pengerusi    :           Tuan Haji Idris Bin Ramli
                                                Timbalan Pengarah
                                                Jabatan Pelajaran Perak

Naib Pengerusi           :           Tuan Haji Rozi Bin Puteh Ismail
                                                Ketua Sektor
                                                Sektor Pembangunan Kemanusiaan
                                                Jabatan Pelajaran Perak

Setiausaha                  :           Encik Suhaimi Bin Jaafar
                                                Ketua Unit
                                                Pusat Kokurikulum Perak

Penolong Setiausaha  :           Encik Ahmad Bin Man
                                                Penolong Pengarah Kejurulatihan
                                                Pusat Kokurikulum Negeri Perak

Bendahari                    :           PT Kewangan
                                                Mohd Mokhtar Bin Zulkifli
                                                Penolong Pengarah Pentadbiran dan Kewangan
                                                Pusat Kokurikulum Perak

 Jawatankuasa            :           Penyelaras Pusat Kokurikulum Daerah
                                               

Ex-officio                    :           Encik Zainul Rashid Bin Mohd Zain
                                                Penolong Pengarah Pusat Kokurikulum &Kejurulatihan
                                                Bahagian Kokurikulum dan Kesenian
                                                Kementerian Pelajaran Malaysia

                                               


16.   JAWATANKUASA KECIL PELAKSANA

Komandan Kem          :           Ahmad Bin Man (Jurulatih Kanan Keb.Praktikal)
                                                PKN Perak
Timb. Kem Komandan:         

Ketua Jurulatih            :           Encik Mohd Eddy bin Idris
                                                PKN Perak

   Jawatankuasa Sambutan       :   Pegawai Perhubungan Negeri
                                                   Ketua : Badrulhisham Bin. Hj. Abd Aziz
                                                   1.  Badrul Manan Bin Mohamad (R)
                                                   2.  Suzaimi Bin Elias (K)
                                                   3.  Noharuddin Bin Ishak (D)
                                                   4.  Rashidi Bin Hamjah (PJ)
                                                   5.  Mohd Fauzi Bin Che Li (SA)
                                                   6.  Ahmad Pauzi Bin Ibrahim (Labuan)
                                                   7.  Berhanuddin Bin Shamsudin (C)
                                                   8.  Nazim Bin Yusof (T)
                                                   9.  Johara Bevi Bt. Shamsudin (J)
                                                   10. Zainab Bt. Ahmad (N9)
                                                   11. Md Fuad Bin Jelani(KL)
                                                   12. Khairunnizam Bin Nuri (P)
                                                   13  Sauri Bin Manaf (B)
                                                   14. Zamri Bin Rani (A)
                                                   15. Azwan Bin Aminuddin (Q)
                                                   16. Norlia Bt. Hashim (M)

                                                                                      
   Jawatankuasa Pendaftaran  :  Nurharmila Bt. Harmainy
                                                    Farahdila Bt. Abu Seman
                                                    DO Bertugas – Mejar Norkamarudin
-                              

   Jawatankuasa Makanan        : Mohd Mokhtar Bin Zulkifli     .

   Jawatankuasa Logistik           : Mohamad Bin Pin    

   Jawatankuasa  Perhubungan (VIP/Panel/Ketua Kontinjen)   :  Suhaimi Bin Jaafar
                                                                                                   :  Salim Bin Saidin      

   Jawatankuasa Penginapan dan Kebersihan      :  Zulrozaini Bin Seturi                                     
                                                      
   Jawatankuasa Pengangkutan            :   Shamsuddin Bin Ishak
                                                  
   Jawatankuasa Keselamatan Dan Kecemasan   :  Zuraidah Bt. Zainal Abidin                                       
   Jawatankuasa Majlis Penutup : Badrulhisham Bin Hj. Abd Aziz / Panel Kejurulatihan
              
   Jawatankuasa Sijil/Hadiah/Cenderamata (Urusetia ) : Farahdila Bt. Abu Seman                     

   Jawatankuasa Publisiti/siaraya dan fotografi   :  Megat  SMK Pangkor                       

   Jawatankuasa Komunikasi Radio  :  Tarmizi Bin Roslan / Teknikal Radio

   Jawatankuasa MBOR  :  Khairil Anwar Bin YaacobJawatankuasa Aktiviti

            1. Pecah Bendungan              :  Ahmad Hisham Bin Rasyid
           
            2. Orienteering Basikal           :  Nazim Bin Yusof

            3. Paintball                              :  Zul Rozaini Bin Seturi
                       
            4. Kayak                                  :  Suzaimi Bin Elias                                                                             5. Kembara                                    :  Mohd Fauzi Bin Che Li                               
            6. Ikhtiar Hidup                        :  Hj. Mustafa Kamal Bin Ismail
            7. Keyakinan di Air                  :  Shamsudin Bin Ishak          
           
            8. Malam Persembahan         :  Rashidi Bin Hamjah / Jabatan Kebudayaan Perak

            9. Pendidikan Moral                :  Kamal Bin Japlawi
           
            8. Pendidikan Agama            :  Norhisham Bin Hashim  

            9. Senaman Pagi                    :  Badan Kebudayaan Perak
           
           

           
            12. MBOR – Berkayak memecah rekod16.0    PENUTUP

         Kejayaan dan kegagalan program ini banyak bergantung kepada usaha padu para personel Pusat Kokurikulum Perak, Pusat Kokurikulum Negeri-Negeri, Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Jabatan Pelajaran Perak serta semua pihak di samping komitmen yang ditunjukkan oleh peserta. Adalah diharapkan, melalui program ini, peserta akan mendapat faedah yang optimum dalam menentukan halatuju kejurulatihan. Melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan, peserta diharapkan mendapat beberapa nilai tambah dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan aktiviti dan memelihara alam sekitar.
         Akhir sekali, diyakini bahawa semua sumber kemanusiaan yang terlibat dalam menjayakan program ini akan melalui satu pengalaman yang menyeronokkan dan memberi faedah sama ada secara langsung atau tidak langsung.
Disediakan oleh :                                                      Disemak oleh :..................................................                                  ...................................
                                                  
Pen.Pengarah Kejurulatihan                                   Pen. Peng. Pentd. & Kewangan
Disahkan oleh :


............................................
                                                                                              Tarikh : 02 MEI 2013
Penolong Pengarah
Pusat Kokurikulum Negeri

KURSUS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGURUSAN PENDIDIKAN LUAR, JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM PERINGKAT KEBANGSAAN 2013 – CABARAN PERAKSENARAI KEPERLUAN UNTUK DIBAWA OLEH KONTINJEN
SEMUA KONTINJEN – kecuali WP Labuan, Sabah & Sarawak

1. Basikal MBX Milik Pusat Kokurikulum Negeri – 5 buah (bersama vest & safety helmet)
2. Hilux Negeri Buddy(Bergerak masuk pangkor @digunakan semasa program)

SENARAI KEPERLUAN KONTINJEN
1. Khemah 6-men tent untuk peserta (10 unit) kecuali W.P Labuan, Sabah, Sarawak
2. Khemah 6-men tent untuk jurulatih bertugas (3 unit) kecuali W.P Labuan,Sabah,Sarawak)
3. Pakaian Rasmi Jurulatih ( No.1 ) WAJIB dipakai semasa majlis rasmi
4. Bendera negeri – 1 unit WAJIB untuk acara menaikkan bendera
5. CD lagu negeri masing-masing
6. CD muzik persembahan (jika perlu)
7. Pakaian persembahan Negeri (Untuk Malam Persembahan Negeri) – jika perlu
8. Pakaian & Aksesori Paintball (Jika ada)
9. Sleeping Mat / Sleeping Bag – jika perlu
10. Radio Komunikasi 2 hala – 2 unit
11. Camp bed (jika perlu)

SENARAI KEPERLUAN JURULATIH PRAKTIKAL
1. Peralatan & pakaian aktiviti yang lengkap bersesuaian dengan kemahiran masing2

SENARAI KEPERLUAN UNTUK DIBAWA OLEH PESERTA
1. PERALATAN
Borang Kesihatan yang telah disahkan oleh doktor
Beg pek aktiviti air
Beg pek aktiviti darat @ berbasikal
Lampu suloh (Jika perlu)
Kasut aktiviti air, basikal & darat

2. PAKAIAN
Pakaian harian / Baju T secukupnya
Baju T berlengan panjang (peserta perempuan)
Seluar panjang / track bottom
Selipar
Pakaian solat
Pakaian dalam secukupnya
Baju sejuk / jaket
Baju hujan / pancho
Cap @ topi

3. Keperluan Peribadi
Tuala mandi
Sabun mandi/syampu
Berus dan ubat gigi
Ubat –ubatan peribadi
Alat tulis

4. Peralatan-peralatan yang TIDAK DIBENARKAN
Barang-barang kemas
Senjata-senjata berbahaya ( pisau,gunting dll.)
Sebarang media mengandungi unsur-unsur lucah @ subversif

5. Pakaian DILARANG
Seluar pendek dan baju singkat & nipis yang menjolok mata
Fabrik jeans @ celoreng tentera.
Baju yang terlalu ketat, memaparkan perkataan dan gambar lucah, gambar dan
logo kumpulan muzik keras atau mana-mana logo yang di kategori sebagai tidak
sesuai adalah tidak dibenarkan.


No comments:

Post a Comment