Monday, 23 June 2014

MODUL AKTIVITI MENJELAJAH GUA
  1. Latar belakang Aktiviti

1.1 Tempat    :           Gua Gunung Tempurung, Perak

1.2 Peserta    :           40 orang

1.3 Masa        :           3  jam

1.4 Personel    :        Ketua Aktiviti                        - 1 orang
                                    Jurulatih                                - 4 orang
                                    Jurupandu bertauliah         - 4 orang
                                    Perubatan                             - 2 orang

1.5 Peralatan            :          

1.5.1.  Peralatan  Individu: 

1.5.1.1            Lampu suluh/lampu kepala          
1.5.1.2            Safety Helmet                                              
1.5.1.3            Sarung tangan.                                                                   
1.5.1.4            Litminus stick.                                                                      
1.5.1.5            Pakaian yang sesuai. Untuk basah / kotor /lasak         
1.5.1.6            Makanan / minuman yang mencukupi.
                                     (wafer / coklat bar/ kurma/ air mineral)   
1.5.1.7            Kamera kalis air    
1.5.1.8            Ubatan peribadi
1.5.1.9            Pakaian kering dalam bekas plastik kalis air
1.5.1.10          Wisel    

                        1.5.2.  Peralatan Kumpulan:

                                    1.5.2.1            Peta Gua (Panduan Umum)
                                    1.5.2.2            Tali Kernmentle 5 – 10 meter
                                    1.5.2.3            Dry Bag / Beg Kali Air
                                    1.5.2.4            Kotak Bantu Mula (Lengkap dan boleh digunakan)
                                    1.5.2.5            Alat radio perhubungan (walkie talkie)
                                    1.5.2.6            Peralatan lain yang sesuai dan difikirkan perlu untuk                                                             aktiviti
                                    1.5.2.7            S.O.P. Menjelajah Gua
            2.    Objektif

2.1.      Peserta dapat melaksanakan aktiviti menjelajah gua dengan selamat dan berkesan.
2.2.      Peserta dapat menghargai nilai alam serta menghayati keindahan kejadian alam semulajadi.
2.3.      Memberi kesedaran selain membina keyakinan diri yang tinggi.


  1. Langkah-langkah

3.1    Mengenalpasti dan mengesahkan tahap keselamatan laluan jelajah.
3.2    Memberi taklimat aktiviti serta penerangan perjalanan menjelajah gua
   (15 minit)
3.3    Aktiviti memanaskan badan / regangan. (15 minit)
3.4    Membaca doa
3.5    Menjalankan aktiviti menjelajah gua mengikut pergerakan berkumpulan
   (1 jurulatih + 1 jurupandu + 10 orang peserta)
3.6    Semua pergerakan mengikut arahan jurupandu.
3.7    Melakukan aktiviti semasa menjelajah ( 2 jam 10 minit )
-       Menjelajah gua
-       Pembentukan batu (boleh menyerupai sesuatu) - penerangan
-       Hidupan flora dan fauna dalam gua
-       Formasi / struktur gua
-       Melukis
-       Menghayati kegelapan / bunyian gua
-       Aktiviti lain yang difikirkan perlu dan sesuai dalam gua
-       Rujuk S.O.P. Menjelajah Gua
3.8    Melapor telah selamat sampai ke pengkalan kepada ketua jurulatih.
3.9    Membuat rumusan ( 20 minit )


         4.    Rumusan

4.1.      Nilai-nilai murni
4.2.      Alam sekitar
4.3.      Pemeliharaan dan pemuliharaan

No comments:

Post a Comment