Tuesday, 24 June 2014

PELAPORAN PROGRAMISI KANDUNGAN LAPORAN PROGRAM
1.    LAPORAN INDUK
2.    KERTAS KERJA
3.    SURAT MENYURAT
·       Panggilan Mesyuarat  Program
·       Panggilan Peserta
·       Lantikan Urus setia/ Jurulatih
·       Perasmi dan Jemputan
·       Surat Agensi

4.    LAMPIRAN
·       Minit mesyuarat
·       Arahan Pentadbiran
·       Pendaftaran Peserta  dan  Jurulatih
·       Laporan harian (DO, Ketua Aktiviti)
·       Penilaian 
·       Pemantauan
·       Post – mortem
·       Buku Program 
·       Surat Rawatan ( jika ada)