Tuesday, 3 March 2015

SKIM KEJURULATIHAN PUSAT KOKURIKULUM

                   
2             KELAYAKAN DAN KRITERIA MENJADI JURULATIH

2.1 Ikhtisas
      2.1.1 Guru terlatih (PPPBS / PPPS)
                2.1.2 Telah sah jawatan.
                2.1.3 Telah menghadiri dan lulus Kursus Asas Kejurulatihan
                2.1.4 Lulus pemeriksaan kesihatan (medical checkup)
      2.1.5 Telah melakukan dan lulus Ujian Kecergasan Fizikal setiap tahun
               
          2.2 Kriteria Khas
2.2.1  Guru yang berminat mengikut aktiviti  pendidikan luar.
          2.2.2 Bukan dari kalangan para Penolong Kanan Sekolah.
          2.2.3  Sihat tubuh badan ( disahkan sihat melalui pemeriksaan doktor).
          2.2.4  Komited, bertanggungjawab dan mempunyai sahsiah diri yang tinggi.
           2.2.5 Boleh berenang dan berbasikal

3         SYARAT-SYARAT PENTARAFAN JURULATIH

      3.1   Pembantu Jurulatih
      3.1.1 Guru terlatih (PPPBS / PPPS)
                  3.1.2 Telah sah jawatan.
                  3.1.3 Lulus pemeriksaan kesihatan (medical checkup)
      3.1.4 Telah menghadiri dan lulus Kursus Asas Kejurulatihan
                  3.1.5 Telah melakukan dan lulus Ujian Kecergasan Fizikal setiap tahun.
    3.2          Jurulatih
      3.2.1 Guru terlatih (PPPBS / PPPS)
                  3.2.2 Telah sah jawatan.
                  3.2.3 Telah menghadiri dan lulus Kursus Asas Kejurulatihan
                  3.2.4 Lulus pemeriksaan kesihatan (medical checkup)
                 3.2.5 Telah melakukan dan lulus Ujian Kecergasan Fizikal setiap tahun
                 3.2.6 Menyumbang khidmat sekurang-kurangnya 2 tahun di PKK Negeri 
                          sebagai Pembantu jurulatih.    

     3.3   Jurulatih Kanan Negeri
      3.3.1 Guru terlatih (PPPBS / PPPS)
                  3.3.2 Telah sah jawatan.
                  3.3.3 Telah menghadiri dan lulus Kursus Asas Kejurulatihan
                  3.3.4 Lulus pemeriksaan kesihatan (medical checkup)
                 3.3.5 Telah melakukan dan lulus Ujian Kecergasan Fizikal setiap tahun
                 3.3.6 Telah dilantik sebagai Jurulatih.
                 3.3.7 Telah menghadiri Temuduga dan lulus Ujian Bertulis.
                 3.3.8  Menyumbang khidmat sekurang-kurangnya 4 tahun di PKKNegeri
                          sebagai Jurulatih.
3.4 Jurulatih Kebangsaan
      3.4.1 Guru terlatih (PPPBS / PPPS)
                  3.4.2 Telah sah jawatan.
                  3.4.3 Telah menghadiri dan lulus Kursus Asas Kejurulatihan
                  3.4.4 Lulus pemeriksaan kesihatan (medical checkup)
                 3.4.5 Telah melakukan dan lulus Ujian Kecergasan Fizikal setiap tahun
                 3.4.6 Telah dilantik sebagai Jurulatih Kanan Negeri.
      3.3.7 Telah menghadiri Temuduga dan lulus Ujian Bertulis.
      3.3.8  Telah lulus Ujian Amali / Praktikal.
    3.3.9  Menyumbang khidmat sekurang-kurangnya 6 tahun di PKK Negeri                          
              sebagai Jurulatih.

           3.5 Jurulatih Kanan Kebangsaan
      3.5.1 Guru terlatih (PPPBS / PPPS)
                  3.5.2 Telah sah jawatan.
                  3.5.3 Telah menghadiri dan lulus Kursus Asas Kejurulatihan
                  3.5.4 Lulus pemeriksaan kesihatan (medical checkup)
                 3.5.5 Telah melakukan dan lulus Ujian Kecergasan Fizikal 
                           setiap tahun                                      
                  3.5.6 Telah dilantik sebagai Jurulatih Kebangsaan.
      3.3.7 Telah menghadiri Temuduga dan lulus Ujian Bertulis.
      3.3.8  Telah lulus Ujian Amali / Praktikal.
      3.3.9   Menyumbang khidmat sekurang-kurangnya 8 tahun di PKK Negeri
                sebagai Jurulatih Kebangsaan   
     
   3.6    Panel Kejurulatihan Kebangsaan
      3.6.1 Guru terlatih (PPPBS / PPPS)
                  3.6.2 Telah sah jawatan.
                  3.6.3 Telah menghadiri dan lulus Kursus Asas Kejurulatihan
                  3.6.4 Telah melakukan dan lulus Ujian Kecergasan Fizikal setiap tahun
3.6.5 Telah dilantik sebagai Jurulatih Kanan Kebangsaan.
3.3.7 Telah menghadiri Temuduga dan lulus Ujian Bertulis.
3.3.8 Telah lulus Ujian Amali / Praktikal.
3.3.9 Menyumbang khidmat sekurang-kurangnya 10 tahun di PKK  Negeri
                          sebagai Jurulatih Kanan Kebangsaan.
                        
4.     UJIAN KECERGASAN FIZIKAL
                 4.1 Bateri Ujian
      4.1.1 Tekan Tubi  sekurang-kuranya 20 ulangan dalam masa 60 saat.               
     4.1.2 Aktiviti Bangkit Tubi sekurang-kurangnya 25 ulangan dalam masa
              60 saat.
      4.1.3 Memikul Kawan / Beban yang seberat sekurang-kurangnya 50 kg
               sejauh 50 meter menggunakan kaedah ‘Firemen Lift’. Kaedah ‘Piggy
               Back’hanya boleh digunakan oleh jurulatih perempuan                               
 4.1.4  Berlari sejauh 2.4 km mengambil masa tidak lebih 25 minit.
 4.1.5 Berenang sejauh 200 meter yang mengambil masa tidak lebih
                           daripada  15 minit.
                         
 4.2 Protokol Ujian
       4.2.1 Semua bateri ujian mestilah dilakukan dalam tempoh masa 4 jam
                pada hari yang sama.
       4.2.2 Turutan bateri ujian dilakukan mengikut 4.1.1 hingga 4.1.4 tanpa
              rehat.
       4.2.3 Semua jurulatih melakukan semua bateri ujian secara ‘Buddy System’
       4.2.4 Bateri ujian 4.1.5 dilakukan setelah berehat tidak lebih 30minit         

4.3 Norma Wanita Ujian Kecergasan Fizikal


Umur
Tahap
Lakuan
Mata
T.Tubi 60s

B. Tubi 60s

Lari 2.4 Km
Berenang
200 Meter
20 - 29 tahun

Superior
Cemerlang
Baik
Sederhana
Lemah

5
4
3
2
1

30 >
21-29
17-20
11 -16
< 10

>  33
29-32
25-28
21-24
< 20

<13:00
13:01-14:30
14:29- 16:15
16:16- 18:00
18:01 >

< 12:30
12:31-14:00
14:01-16:00
16:01-17:30
17:31 >
30 - 39 tahun

Superior
Cemerlang
Baik
Sederhana
Lemah

5
4
3
2
1

> 28
21 -27
16 -20
10 -15
<  09

>  30
26-29
22-25
18-21
< 17

<14:00
14:01-15:30
15:31-17:15
17:16-19:00
19:01 >

< 13:30
13:31-15:00
15:01-17:00
17:01-18:30
18:30 >

40 - 49 tahun

Superior
Cemerlang
Baik
Sederhana
Lemah

5
4
3
2
1

>  25
15-24
11-14
07-10
<  06

>  27
23-26
19-22
15-18
< 14

<15:00
15:01-16:30
16:31-18:15
18:16-20:00
20:01 >

< 14:30
14:31-16:00
16:01-17:30
17:31-19:00
19:01 >
50 tahun
ke atas

Superior
Cemerlang
Baik
Sederhana
Lemah

5
4
3
2
1

>  20
14-19
10-13
06 -09
<  05

>  24
20-23
16 -19
12 -15
< 11

<16:00
16:01-17:30
17:31-19:15
19:16-21:00
21:01 >

< 15:00
15:01-16:30
16:31-18:15
18:16-20:00
20:01 >

4.4 Norma Lelaki Ujian Kecergasan Fizikal


Umur
Tahap
Lakuan
Mata
T.Tubi 60s

B. Tubi 60s

Lari 2.4 Km
Berenang
200 Meter
20 - 29 tahun

Superior
Cemerlang
Baik
Sederhana
Lemah

5
4
3
2
1

> 41
33-40
25-32
18-24
<17

>  46
42-45
38-41
34-37
<  33

< 10:30
10:31-12:00
12:01-13:45
13:46-15:30
15:31 >

< 9:30
09:31-11:00
11:01-12:45
12:46-13:30
13:31 >
30 - 39 tahun

Superior
Cemerlang
Baik
Sederhana
Lemah

5
4
3
2
1

> 30
25-29
21-24
17-20
<16

>  40
36-39
32-35
28-31
<  27

<11:00
11:01-12:30
12:31-14:15
14:16-16:00
16:01 >

< 10:00
10:01-11:30
11:31-13:15
13:16-15:00
15:01 >
40 - 49 tahun

Superior
Cemerlang
Baik
Sederhana
Lemah

5
4
3
2
1

>  29
25-28
20-24
16-19
<15

>  37
33-36
29-32
25-28
< 24

<11:30
11:31-13:00
13:01-14:45
14:46-16:30
16:31 >

< 10:30
10:31-12:00
12:01-13:45
13:46-15:30
15:31 >
50 tahun
ke atas

Superior
Cemerlang
Baik
Sederhana
Lemah

5
4
3
2
1

> 25
21-24
16-20
11  -15
<10

>  34
30-33
26-29
22-25
<  21

<12:00
12:01-13:30
13:31-15:15
15:16-17:00
17:01 >

< 11:00
11:01-12:30
12:31-14:15
14:16-16:00
16:01 >

5.         PAKAIAN
 Majlis Rasmi Jurulatih Lelaki dan Perempuan
             5.1.1.1 Vest berwarna biru tua (dark blue)
                a. Sulaman logo PKK Negeri di poket kiri.
                b. Sulaman logo JPN di poket kanan.
                c. Poket tampal ‘velcro’. 
                d. Kolar jenis ‘bermuda’.
                e. ‘Epolet’ berbutang besi dibahagian bahu.
                f. Semua butang baju jenis besi.
                g. Sulaman ‘tag’ nama (font Times Roman) di atas poket kanan benang kuning 
                     emas berukuran 5 inci x 1 inci.       
                h. Sulaman nama PKK Negeri (font Times Roman) di atas poket kiri benang kuning    
                    emas berukuran 5 inci x 1 inci.   
               i.      Kolar dot enamel bulat dengan logo PKK Negeri berwarna kuning telur
                   (beige) dikeliling logo.    
                                                                                               
  5.1.1.2 Topi ‘baseball’ kain baldu berwarna biru tua (dark blue).
                                  a. Sulaman lencana PKK Negeri ditopi.
                                  b. Sulaman ‘bunga padi’ selapis berwarna kuning emas di bahagian ‘peak’ topi.
                                  c. ‘Velcro grip’ di bahagian belakang topi

              5.1.1.3 Seluar slack berwarna biru tua (dark blue) fabrik sama dengan vest.
              5.1.1.4 Baju kemeja berwarna putih (white) berlengan panjang
                                         a. Butang berwarna lutsinar / putih
            5.1.1.5 *Tali leher berwarna hitam (black) tanpa sebarang corak
                                        Jurulatih lelaki dan perempuan yang tidak memakai tudung
            5.1.1.6 *Sepatu kulit hitam (black) bertali
                                        Sepatu kulit hitam (black) untuk jurulatih perempuan dengan
                                        ketinggian tumit berukuran tidak melebihi 1.5 inci                                  
                                        Sarung kaki berwarna biru tua (dark blue) tanpa corak
5.6.2 Menjalankan Tugas
Jurulatih Lelaki dan Perempuan
5.6.2.1 Vest berwarna biru muda (turqouise)
5.6.2.2 Topi berwarna biru muda (turqouise)
5.6.2.3 Seluar safari berwarna hitam (black)
5.6.2.4 Baju kemeja T PKK Negeri
5.6.2.5 Pisau ala ‘Jim Bowie’

5.4   JURULATIH KEBANGSAAN
                   5.4.1 Majlis Rasmi
                           Jurulatih Lelaki dan Perempuan
                           5.4.1.1 Vest berwarna hitam (black)
     a. Sulaman logo PKK Negeri di poket kiri
                                       b. Sulaman logo PKK Kebangsaan di poket kanan
                                       c. Poket tampal ‘velcro’ 
     d. Kolar jenis ‘bermuda’
     e. ‘Epolet’ berbutang besi dibahagian bahu
     f. Semua butang baju jenis besi
    g. Sulaman ‘tag’ nama (font Times Roman) dan nama PKK
        Negeri benang kuning emas berukuran 5 inci x 1 inci   
                                      h. Kolar dot enamel bulat dengan logo PKK Negeri berwarna
                                            hitam (black) dikeliling logo                                    PAKAIAN RSAMI JURULATIH KEBANGSAAN

5.5       JURULATIH KANAN KEBANGSAAN
5.5.1 Majlis Rasmi
Jurulatih Lelaki dan Perempuan
5.5.1.1 Vest berwarna merah hati (maroon)
 a. Sulaman logo PKK Negeri di poket kiri
 b. Sulaman logo PKK Kebangsaan di poket kanan
 c. Poket tampal ‘velcro’ 
             d. Kolar jenis ‘bermuda’
             e. ‘Epolet’ berbutang besi dibahagian bahu
             f. Semua butang baju jenis besi
            g. Sulaman ‘tag’ nama (font Times Roman) dan nama PKK
                Negeri benang kuning emas berukuran 5 inci x 1 inci   
                                              h. Kolar dot enamel bulat dengan logo PKK Negeri
                                                  berwarna merah hati (maroon) dikeliling logo.
                                 5.5.1.2 Topi ‘baseball’ kain baldu berwarna merah hati (maroon)
                                                a. Sulaman lencana PKK Kebangsaan ditopi
                                                b.  Sulaman ‘bunga padi’ berwarna emas di bahagian
                                                   ‘peak’ topi
c. ‘Velcro grip’ di bahagian belakang topi      

                                 5.5.1.3 Seluar slack berwarna biru tua (dark blue) fabrik sama
                                             dengan seluar                           
                                 5.5.1.4 Baju kemeja berwarna putih (white) berlengan panjang
                                             a. Butang berwarna lutsinar / putih
                                   5.5.1.5 *Tali leher berwarna hitam (black) tanpa sebarang corak
                                                Jurulatih lelaki dan perempuan yg tidak memakai tudung
                                   5.5.1.6 *Sepatu kulit hitam (black) bertali
                                              Kasut kulit hitam untuk jurulatih perempuan dengan
                                              ketinggian tumit berukuran tidak melebihi 1.5  inci
a.     Sarung kaki berwarna biru tua (dark blue) tanpa corak

5.6       PANEL KEJURULATIHAN KEBANGSAAN
            5.6.1 Majlis Rasmi
Jurulatih Lelaki dan Perempuan
                       5.6.1.1 Kot Korporat berwarna biru muda (turqouise)
                                   a. Sulaman logo PKK Negeri di poket kiri
                                   b. Sulaman logo PKK Kebangsaan di poket kanan
                                   c. Poket tampal ‘velcro’ 
 d. Kolar jenis ‘bermuda’
 e. ‘Epolet’ berbutang besi dibahagian bahu
 f. Semua butang baju jenis besi
 g. Sulaman ‘tag’ nama (font Times Roman) dan nama PKK
     Negeri benang kuning emas berukuran 5 inci x 1 inci   
                                   h. Kolar dot enamel bulat dengan logo PKK Negeri
                                       berwarna biru (turquoise) dikeliling logo.
                       5.6.1.2 Topi ‘baseball’ kain baldu berwarna merah hati (maroon)
                                     a. Sulaman lencana PKK Kebangsaan ditopi
                                     b.  Sulaman ‘bunga padi’ berwarna emas di bahagian
                                         ‘peak’ topi
                                   c. ‘Velcro grip’ di bahagian belakang topi       
                       5.6.1.3 Seluar slack berwarna biru tua (dark blue) fabrik sama
                                   dengan seluar                          
                       5.6.1.4 Baju kemeja berwarna putih (white) berlengan panjang
                                   a. Butang berwarna lutsinar / putih
                        5.6.1.5 *Tali leher berwarna hitam (black) tanpa sebarang corak
                                  Jurulatih lelaki dan perempuan yang tidak memakai tudung
                         5.6.1.6 *Sepatu kulit hitam (black) bertali
                                    Sepatu kulit hitam (black) untuk jurulatih perempuan
                                    dengan ketinggian tumit berukuran tidak melebihi 1.5 inci
a.     Sarung kaki berwarna biru tua (dark blue) tanpa corak


6. BIDANG TUGAS
6.1 PEMBANTU JURULATIH
                             6.1.1 Membantu Jurulatih mengendalikan sesuatu pengurusan
   aktiviti pusat di peringkat negeri
                             6.1.2 Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Komandan
    Kem dari semasa ke semasa

6.2 JURULATIH
                              6.2.1 Mengendalikan sesuatu pengurusan aktiviti pusat
                            6.2.2 Membantu Jurulatih Kanan Negeri mengendalikan sesuatu
   pengurusan aktiviti pusat diperingkat negeri
                             6.2.3 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Komandan Kem
                                     dari semasa ke semasa.

                        6.3 JURULATIH KANAN NEGERI
                             6.3.1 Merancang, melaksana serta menyelia aktiviti pusat
                             6.3.2 Membantu Jurulatih Kebangsaan dan Jurulatih Kanan
    Kebangsaan mengendalikan sesuatu pengurusan
    aktiviti pusat di peringkat negeri
                             6.3.3 Mencalonkan Pembantu Jurulatih dan Jurulatih kepada
    Jawatankuasa Kejurulatihan Negeri
                             6.3.4 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Komandan Kem
                                      dari semasa ke semasa.

6.4 JURULATIH KEBANGSAAN
      6.4.1 Merancang, melaksana serta menyelia sebarang kursus
   di peringkat kebangsaan / antarabangsa yang dijalankan
   di pusat di peringkat negeri dan kebangsaan
                            6.4.2 Mencalonkan, melatih dan menyelia Jurulatih Kanan Negeri
   yang layak dilantik kepada Jawatankuasa Kejurulatih Negeri.

6.5 JURULATIH KANAN KEBANGSAAN
      6.5.1 Merancang, melaksana serta menyelia sebarang Kursus /
               program PKK di peringkat kebangsaan / antarabangsa              
                            6.5.2 Mencalonkan, melatih dan menyelia Jurulatih Kebangsaan
   yang layak dilantik kepada Jawatankuasa Kejurulatihan
   Kebangsaan.
                            6.5.3 Membantu Panel Kejurulatihan Kebangsaan memantau
   program PKK diperingkat Kebangsaan

                        6.6 PANEL KEJURULATIHAN KEBANGSAAN
                             6.6.1 Menilai Pembantu Jurulatih, Jurulatih, Jurulatih Kanan     
    Negeri, Jurulatih Kebangsaan dan Jurulatih Kanan Kebangsaan
                            6.6.2 Mencadangkan Jurulatih Kanan Negeri sebagai calon
                                      Jurulatih Kebangsaan
                            6.6.3 Mencadangkan Jurulatih Kebangsaan sebagai calon
                                      Jurulatih Kanan Kebangsaan
                            6.6.4 Memantau dan menilai program yang dijalankan
   diperingkat Kebangsaan / Antarabangsa anjuran PKK
                            6.6.5 Melaporkan salahlaku setiap tahap jurulatih
                            6.6.6 Mencadangkan penggantungan atau pemecatan Jurulatih
    di semua tahap.


7. PROSES PELANTIKAN
Jurulatih Pusat Kokurikulum Negeri disemua tahap dicalonkan oleh Jawatankuasa
Kejurulatihan Negeri dan Jawatankuasa Kejurulatihan Kebangsaan. Pelantikan dilakukan oleh Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

7.1 Jawatankuasa Kejurulatihan Negeri
                  7.1.1 Ahli-ahli jawatankuasa ini terdiri daripada berikut;
·                                                                                                   Pengarah JPN
·                                                                                                   KSPPK JPN
·                                                                                                   Penolong Pengarah PKK
·                                                                                                   Penyelia Kejurulatihan PKK
·                                                                                                   Panel Kejurulatihan Kebangsaan
·                                                                                                   Jurulatih Kanan Kebangsaan
·                                                                                                   Jurulatih Kebangsaan
·                                                                                                   Jurulatih Kanan Negeri
·                                                                                                   Ketua Jurulatih PKK
                                   
      7.1.2 Jawatankuasa bertanggungjawab memastikan pembangunan
     kejurulatihan pusat mengikut dasar dan landasan yang telah  
      ditetapkan oleh KPM
          
7.1.3 Diantara bidang tugas utama ialah menilai, mencalonkan  
         pelantikan, menggantung dan memecat  Pembantu Jurulatih,
         Jurulatih dan Jurulatih Kanan Negeri di peringkat negeri.

7.2  Jawatankuasa Kejurulatihan Kebangsaan
7.2.1 Ahli-ahli jawatankuasa ini terdiri daripada berikut;
·   KPPM
·   Pengarah Bahagian Sekolah KPM
·   Penolong Pengarah HEP Pendidikan Luar KPM
·   Pengelola Kanan HEP Pendidikan Luar KPM
·   Panel Kejurulatihan Kebangsaan
·   Lain-lain pegawai dilantik oleh KPM

Jawatankuasa ini bertanggungjawab merancang pembangunan
kejurulatihan pusat dan menetapkan dasar serta landasan selaras dengan matlamat penubuhan PKK
Jawatankuasa ini juga bertanggungjawab memantau dan memastikan
pelaksanaan dasar serta landasan matlamat penubuhan PKK berjalan
dengan berkesan oleh Jawatankuasa Kejurulatihan Negeri
Menilai, mencalonkan pelantikan, menggantung dan memecat  Jurulatih Kebangsaan, Jurulatih Kanan Kebangsaan dan Panel Kejurulatihan Kebangsaan.

No comments:

Post a Comment