Monday, 10 August 2015

Palanuk Om Ie Buayo


Ha..haro kakagia it gulu-gulu po, haro iso Palanuk dot apandai kopio.Insan tadau, kokito it Palanuk dot rambutan hilo sampaping dot bawang. Nga it nopo bawang dit nga ogumu kopio buayo.Pada masa dahulu, terdapat seekor Pelanduk yang sangat pintai.

Pada suatu hari, si Pelanduk tersebut telah ternampak sepohon buah rambutan di seberang sungai. Si Pelanduk sangat ingin merasa buah tersebut tetapi untuk menyeberang sungai tersebut adalah sangat bahaya kerana terdapat banyak ekor buaya.

Kadi Palanuk dit Buayo..."Oiiii...Buayo, sinuhu oku dit Raja dot mogiro dokoyo, Baris yokoyu mantad tisan hiti om gisom tisan hilo tu mongiro it Raja piro koinsanan dokoyu poimpasi hiti pomogunan tu manahak it Raja dot taakanon kumaa dokoyu..." Kadi Palanuk dit Buayo.

Maka, Si Pelanduk mendapat satu akal dan berkata kepada buaya tersebut, " hai buaya-buaya di dalam sungai, anda dikehendaki untuk beratur dari hujung sungai ini hinggalah ke hujung sungai seberang kerana saya telah diperintahkan oleh raja untuk mengira jumlah kamu semua kerana raja tersebut ingin membahagikan satu makanan istimewa untuk kamu semua." kata Pelanduk tersebut kepada buaya itu.

Om..nunu pogia di, imbulai ngawi it Buayo om Susun yolo ngawi mantad tisan bawang gisom tisan sampaping. Om..kadi Palanuk.." Ba, Ungkodom yokoyu om Kiroon ku yokoyu.."

Maka dengan itu, Si Buaya pun mula memangil kawan-kawan, saudara mara serta anak-anaknya untuk beratur dari tepi sungai tersebut hinggalah ke penghujung sungai di seberang sungai berkenaan. Pelanduk itu berkata semula, "Baiklah, cuba kamu tutup mata kerana saya akan mula mengira kamu semua..

"om..Kadi palanuk dot mogira sambil milumpat hilo likud dit buayo.." Iso..Duo..Tolu..Tojok!..Iso..Duo..Tolu..Tojok!.." Om Tojoko nodi Palanuk it mato di Buayo. Irad no it Palanuk mogiro tongo buayo gisom nakasampaping youh hilo tuah dot Rambutan.

Maka,Pelanduk tersebut mula mengira sambil melompat-lompat di belakang buaya yang sedang tersusun.." Satu..Dua..Tiga..Cucuk!..Satu..Dua..Tiga..Cukuk!"

Kata pelanduk tersebut sambil mencucuk mata buaya yang seterusnya. Begitulah cara si Pelanduk mengira jumlah buaya tersebut sehinggalah dia sampai di seberang sungai yang mempunyai buah rambutan yang ranum.

ha..kadi korikot no hilo sampaping bawang..otogod it molohing dot buayo.."Atuk..atuk dia oi Lanuk, Momudut ko!..mogiro ko om subai ko sumampaping ko hino dot magakan dot rambutan. kada po dia dino...intangan po gi ilo mato buayo nga songromou-romou po dot nan nu tojoko! Jaga dia..mangan tiya akano." Kadi buayo dot aratan no.

Setelah, si pelanduk sampai di tebing sungai maka buaya-buaya tersebut sangat marah.."Alahai Pelanduk, Ko membohong rupanya! Katanya ingin mengira jumlah kami tetapi kamu hanya mencari akal untuk ke seberang sungai. Awas kamu sana. Lihat! mata saudara-saudara ku berair disebabkan kamu telah mencucuknya! Awas kamu di sana, saya akan membalas dendam nanti." kata buaya tersebut.

Songkial kopio it palanuk, popointong nogi busul. Om kadi Palanuk minghingi.."Louson ie Buayo, Busul no intangan.." kadi palanuk.

Tetapi, Pelanduk tersebut sangat nakal. Dia telah menunjukkan punggungnya kepada buaya tersebut sambil mengejek, " Si buaya Lapar, Tapi hanya mampu melihat punggungku," kata Pelanduk tersebut.

Ha dit piro-piro tadau...

Setelah beberapa hari kemudian...

Ongoi no it Palanuk inum hilo bawang, nga palan-palan dit buayo minomsomok om ha kadi poinsomok nodi nga sombitai no di buayo ti gakog di Palanuk.

Si Pelanduk telah minum air di sungai. Maka, seekor buaya telah perlahan-lahan menghampirinya dan setelah hampir dekat dengan pelanduk berkenaan maka dengan secepatnya si buaya tersebut telah menyambar kaki si Pelanduk tersebut.

nga..Kadi Palanuk kumaa di buayo.." nokuro tu mogokot kodot kayu buayo? Songkiro nopo siakan ko dot gakod ku..diya tie gakod ku..olombon om olunok." Kadi Palanuk sambil dot mingura dit kayu.

Tetapi, Si Pelanduk berkata kepada buaya tersebut.."Kenapa kamu mengigit kayu tersebut wahai buaya? Sekiranya kamu ingin memakan kakiku, inilah kakiku yang gemuk dan berlemak, " kata Buaya tersebut sambil mengoyang-goyangkan batang kayu yang bersebelahan dengannya.

Lihanai no dit buayo it gakod dit Palanuk om sombitai dauh it kayu.maka, buaya tersebut melepaskan kaki Pelanduk tersebut dan terus mengigit batang kayu itu.Lumpat no it Palanuk.."Buduh nogia lo Buayo. Poingkokot no Gakod ku om Kokoto lo Kayu..hahahahaha.." kadi palanuk.

Buaya tersebut terus melepaskan kaki Si Pelanduk itu dan terus mengigit batang kayu itu.
Si pelanuk Terus melompat dan berkata, "Buaya ini memang bodoh! Sudah berjaya mengigit kakiku tetapi batang kayu itu juga dia pilih..hahaha.." Kata Pelanduk tersebut.

Otogod no ie buayo.

Si Buaya sangat marah.

Isan tadau, korubaai dit buayo it Palanuk koodop hilo gouton. Mumbal noda magakan it Buayo dit Palanuk.

Pada suatu hari, si buaya terjumpa si pelanduk di hutan. Si buaya bersedia untuk memakan si pelanduk tersebut.

Nga, kadi Palanuk, "Kada kohoyo buayo, manjaga oku dot tolipingang dot raja"..ka dit kadi Palanuk sambil dot minonuduk it tongo tulanut dot poingirit hilo kayu.

Tetapi, kata pelanduk tersebut, "Jangan buat bising disini hai buaya kerana saya telah diarahkan oleh raja untuk menjaga talipingangnya di situ". Kata Pelanduk tersebut sambil menunjukkan ular sawah yang sedang berbelit di pohon kayu.

Nga, kadi buayo, "Om..Alawa nokopio lo talipingang dot raja, buli oku mumbal?

Maka, Buaya itu berkata, "Cantik sunguh talipingan raja itu, bolehkah saya mencubanya?

Nga, kadi palanuk, " Amu.. songiro buli nga dapo, ngoyo kupo uhoto ie raja, pakayo kangku nopo nga buli no mumbal."

Maka, Kata si Pelanduk tersebut, "Tidak, Sekiranya dibenarkan, saya akan meminta kebenaran dari raja untuk kamu, sekiranya saya kata, pakailah talipingang itu, maka kamu boleh mencubanya.

Om, ongoi no it palanuk hilo sampaping dot nuluhon om giak no it palanuk."Buayo! Pakayo nopo kadi raja!

Maka, si pelanduk pergi ke sebelah bukit sambil berteriak."Buaya! Pakailah kata raja itu!

Om..nunu pogia dit, onuo dit buayo it tulanut om umbal riloto hilo tinan dauh. Otogod it tulanut tu noposikan todop, om..rilot it tulanun gisom napatai it buayo.

Dengan segera, buaya itu mengambil ular itu sambil membelitkan ular itu ke atas badannya. Ular itu sangat marah kerana diganggu tidurnya dan terus membelit buaya itu sehingga mati.

Om iri-iri no die.

Demikianlah cerita itu.

No comments:

Post a Comment